Strelitzia Nicolai


Strelitzia nicolai Regel & Körn.


Family: Strelitziaceae

Genre: Strelitzia 

Vase life

20 days