Davallia Fern


Davallia canariensis Davallia Fern

Family: Davalliaceae

Genre: Davallia

 

Vase life

15 días